Golf i Jula? Banen er vinteropen, men

Du må hugse følgjande: Driving range er stengtUnngå oppslått torvLegg torv tilbakeIkkje spel på banen med frost eller rim på bakken Takk for at DU følgjer desse reglane slik at banen raskt blir klar til våren!

Tusen takk!

Tusen takk!

Generalsponsoren vår, Sparebanken Vest, kom med ein gledeleg overraskelse torsdag kveld. På styremøte fekk vi besøk av banksjef May Turid Tømmervik, og ho hadde med seg ei gåve på 20.000 frå "Koronafondet" til banken. Dette set vi stor pris på og pengane er alt brukt...