Første Serieturnering, Minglegolf og Barnegolf

Alt dette har skjedd denne veka. I går var det årets første seniorturnering med 17 deltakarar - 5 av desse var damer, og det var gledeleg auke frå i fjor! Vinnarane vart Christoffer Gjerde og Randi Hjemlestad. Vi gratulerer! Resten av resultata finn du i Golfbox....

“Minglegolf”

Førstkomande tirsdag klokka 18-19.30 startar vi med noko vi vil kalle "Minglegolf", og DU er invitert enten du er heilt fersk i golf, eller har drive med det lenge. Det vil alltid vere ein frå klubben som har ansvar, og som du kan få gode tips av viss du er heilt...

Barnegolf startar

Førstkomande tirsdag startar vi med golf for barn frå 6 år og oppover. Vi har køller til låns. Det einaste du treng er gode sko og varme kle, for vi er ute uansett ver. I år blir det fast kvar tirsdag klokka 18-ca19.30. Medlemsskap kostar kr 300 for året, og vi er med...

1. Seniorturnering

Veret viste seg frå si beste side då 25 ivrige spelarar deltok på ein bane som bar preg av at kong vinter ikkje heilt hadde sleppt taket. Ein del ballar vart slått i snø, og mange greenar var humpete og uforutsigbare. Med det i tankane var det imponerande å klare +1...

Lyst til å begynne med golf?

No har du sjansen! Fredag 23.april klokka 18 arrangerer vi dag 1 av "Vegen til golf" (VTG) kurs. Les meir her. VTG består av eit teorikurs som du tek på nett (sjå linken) - du må logge deg inn med Idrettens ID og eventuelt lage deg ein ny brukar viss du ikkje har vore...

Koronastøtte

Sparebankstiftinga i SparebankenVest har gjeve oss 20K i støtte for bortfall av inntekter i samband med Covid-19 restriksjonar. Vi takkar for midlane som kjem vel med.

Nye prosjekt på Golfbanen

Takka vera gåve frå Sparebanken Vest sitt Eldsjelfond kan vi no setje i gang med å lage treningsfelt for barn og unge. Trening kan ikkje føregå på sjølve banen når den er open for spel og turnering. Vi treng derfor eit treningsområde med green, chip/pitch og bunker...

Nye prosjekt på golfbanen

I haust fekk vi midlar av Kvam herad til å lage eit overbygg over inngangsrampen til «Lunden» (offentleg terrassebygg, HC toalett, kjøken).Lunden er mykje brukt av turgåarar i området då det er tilgjengeleg for alle som ynskjer. Eit overbygg over inngangsrampen vil...

Påfyll med Jon Klyve

Dette er utsett ei veke grunna snø - dei berørte skal ha fått mail om det. Vi har framleis eit par ledige plassar! Golfsesongen er rett rundt hjørnet, og då er det godt vi har ein Norgesmeister i klubben, Jon Klyve, som vil dra dykk i gang att. Han tek 3 personar...

Sikringsnettet

Nettet er ødelagt av vinden - ikkje slå ut frå rangen når det går folk på vegen! Nettet blir reparert om få dagar.