Velkomen til årsmøte torsdag 24.02.22

Stad: Grannehjelpa sine lokale i 2. etasje, adresse Sandvenvegen 1B (rett ved sida av Mo Sport) Tid: klokka 19.00 Sakliste årsmøte Hardanger golfklubb 24.2.2022 1.Godkjenne dei som har røysterett på årsmøtet2.Velge: a) dirigentb) To protokollførarc) To til å...

Trenarutdanning!

Har du lyst til å ta trenarutdanning i golf, så har du høve til det no! Påmeldingsfristen er 6.mars, men har du bestemt deg, er det berre å melde seg på no. Det gjer du ved å sende ein mail til hardangergolfklubb@gmail.com Klubben dekkjer kursavgift mot at du bind deg...