Rydding av underskog ved drivingrangen (nord -høgre side)

Underskogen, der alle sclicarane legg att ballane sine, er rydda i vinter. Det ligg att noko pas som skal samlast saman; ei fin dugnadsoppgåve for dei som likar å arbeide i skogen. Dersom det ikkje er for mykje snø onsdag 1. mars 2023, kan de som har arbeidslyst møta...