Dugnadsarbeid og åpning av banen!

Idag vart det arrangert dugnad på Børve golfbane. Vidar Østerbø har hogd mykje skog i løpet av hausten, så idag rydda nokre av dei oppmøtte opp driving rangen og skogen for pas. Jostein Solberg stod for klargjeringa av køyretøya i maskinparken, samt plukking av ballar...

Dugnad 29. april

29.april vert vert det arrangert dugnad! Me går igang frå kl 10:00 og gjer banen klar for ny sesong! Det skal hoggast tre, rakast, ryddast og kostast, så dess fleire som kjem dess betre er det. Vel møtt!