Info om baneåpning

Golfbanen er no opna for spel. Men hugs å legga på plass torver/divoter og reparer nedslagsmerker på greenene. Dersom det vert slurva med dette, vil me måtte stenga til det vert vekst i graset. Driving-range er stengt inntil snøen er vekke og me har fått på plass...

Bidra på dugnad – få ei gratis turneringsfee!

Det vert dugnad på golfbanen med rydding av greiner/pas som skal flisast, og sikkert mogelegheit for å ta med seg ved heim. Det er leigt inn ein stor flisekutter desse dagane. Me satser på å ha folk i arbeid førstkomande torsdag, fredag og laurdag denne veka. Har du...