Påminning! Årsfest lørdag 18. februar kl 19.00 på Sandven hotell. Påmelding innan i morgon tirsdag 14. februar

1. februar, 2023

Vi tar opp igjen tradisjonen med årsfest og byr inn til ei hyggeleg samkomme på Sandven hotell. Påmelding til vidar.osterbo@kvamnet.no, eller på tlf 952 33 871 innan tirsdag 14. februar. Vel møtt!

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30