Årsmøtet 18.02. klokka 19

31. januar, 2021

Årsmøtet vert digitalt på  https://grannehjelpa.whereby.com/solhaug Det er lurt å logge inn i god tid. Du kan vere på pc eller på telefon. På PC er det viktig at du brukar nettlesaren som heiter Google Chrome. Vanlegvis er det berre å klikke på linken og ha på video og mikrofon.

Sakliste med forslag til organisasjonsplan og Valnemda si innstilling finn du her
Her finn du Årsmeldinga for 2020 med Resultatrekneskap og Budsjett for 2021.
Her finn du Kontrollkomiteen sin rapport.

Har DU saker du vil fremja, er fristen som tidlegare nemnt torsdag 4.02. kl 24.00.
Send saker på mail til hardangergolfklubb@gmail.com så snart som mogeleg, og innan fristen.

Vi vonar mange vil delta!
Beste helsing
Styret i HGK

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30