Årsmøtet 18.02. klokka 19

31. januar, 2021

Årsmøtet vert digitalt på  https://grannehjelpa.whereby.com/solhaug Det er lurt å logge inn i god tid. Du kan vere på pc eller på telefon. På PC er det viktig at du brukar nettlesaren som heiter Google Chrome. Vanlegvis er det berre å klikke på linken og ha på video og mikrofon.

Sakliste med forslag til organisasjonsplan og Valnemda si innstilling finn du her
Her finn du Årsmeldinga for 2020 med Resultatrekneskap og Budsjett for 2021.
Her finn du Kontrollkomiteen sin rapport.

Har DU saker du vil fremja, er fristen som tidlegare nemnt torsdag 4.02. kl 24.00.
Send saker på mail til hardangergolfklubb@gmail.com så snart som mogeleg, og innan fristen.

Vi vonar mange vil delta!
Beste helsing
Styret i HGK

Andre innlegg

Banen er vinteropen, men

Drivingrange er stengtUnngå oppslått torv, pegg opp på fairwayBegrens nedslagsmerke på greenIkkje spel på banen ved frost eller rim på bakken Bildet vart teke 2.mars av Vidar Østerbø

Er du over 50?

Då kan det vere aktuelt for deg å bli medlem i Norsk Seniorgolf (NSG). Som medlem får du tilbod om å konkurrere med andre seniorar, tilbod om å spele rimelegare på mange banar til visse tider og ein god del meir. Les meir her Bildet er tatt av Stefan Waldvogel Stefan...

Protokoll frå årsmøtet

Årsmøtet vart gjennomført digitalt på  https://grannehjelpa.whereby.com/solhaug 18.februar 2021.Her finn de referatet med underskrifter