Årsmøtet 18.02. klokka 19

31. januar, 2021

Årsmøtet vert digitalt på  https://grannehjelpa.whereby.com/solhaug Det er lurt å logge inn i god tid. Du kan vere på pc eller på telefon. På PC er det viktig at du brukar nettlesaren som heiter Google Chrome. Vanlegvis er det berre å klikke på linken og ha på video og mikrofon.

Sakliste med forslag til organisasjonsplan og Valnemda si innstilling finn du her
Her finn du Årsmeldinga for 2020 med Resultatrekneskap og Budsjett for 2021.
Her finn du Kontrollkomiteen sin rapport.

Har DU saker du vil fremja, er fristen som tidlegare nemnt torsdag 4.02. kl 24.00.
Send saker på mail til hardangergolfklubb@gmail.com så snart som mogeleg, og innan fristen.

Vi vonar mange vil delta!
Beste helsing
Styret i HGK

Andre innlegg

Trenarutdanning – Noko for deg?

Golfforbundet arrangerer Trenar1 utdanning på Fana golfklubb! Det er to samlingar, 23-25.april og 11-12.september. I tillegg kjem to teoriøkter på nett, 14.april og 7.september. Ta kontakt snarast via hardangergolfklubb@gmail.com dersom du er interessert. Det er ikkje...

Årsmøte

Styret kallar inn til årsmøte torsdag 18.februar kl 19. Vi kjem attende til om det blir eit fysisk eller eit digitalt møte. Dette vil vere avhengig av Covid-19 restriksjonar. Saker som eit medlem ynskjer å ta opp, må sendast til hardangergolfklubb@gmail.com innan...