Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!

Årets klubbmeisterskap!

Sundag 3. september gjekk det gjeve klubbmeisterskapet av stabelen. Véret viste seg ikkje frå si beste side, men mange varta opp med lave scorar og birdiar innimellom. På herresida vart det Jon Klyve som gjekk runden på lavast score, mens Astrid Sundfjord stakk av med...

Klubbmeisterskap

Søndag 3. september kl 15:00 går klubbmeisterskapet av stabelen. Me vonar at så mange som mogleg vil delta! Me stiller med café, og flotte baneforhold. Spelarar i alle aldrar er velkomne og det vert delt ut pokal i følgjande aldersklassar: Junior herrer Junior dame...

Green-dugnad og turnering 4.juni

4.juni er det klart for ny dugnad på greenane. Alle 6 greenane skal "luftast" og me treng difor di hjelp! Oppmøte er kl 12:00. Scrambleturneringa startar kl 15:00 så me siktar oss inn på å vera ferdig innan den startar. Ta med køller og godt humør, så sjåast me...

Vegen til golf-kurs

Kurset Då var det klart for årets andre golfkurs. Vi skal ha nytt kurs med oppstart onsdag 7. juni kl 18.00 på driving rangen. Harald Buene, som er PGA-coach, tek deg trygt gjennom utstyr, slag, reglar og det du elles må kunne for å gå ut på banen. Vi har utstyr til...

Vegen til golf-kurs

Vil du også spele golf i nydeleg sommarvér? Bli med og ta VTG-kurs 22.mai! Kurset Endeleg, no får du høve til å lære deg golf. Vi skal ha nytt kurs med oppstart onsdag 24. mai kl 18.00 på driving rangen. Harald Buene, som er PGA-coach, tek deg trygt gjennom utstyr,...

Dugnadsarbeid og åpning av banen!

Idag vart det arrangert dugnad på Børve golfbane. Vidar Østerbø har hogd mykje skog i løpet av hausten, så idag rydda nokre av dei oppmøtte opp driving rangen og skogen for pas. Jostein Solberg stod for klargjeringa av køyretøya i maskinparken, samt plukking av ballar...

Dugnad 29. april

29.april vert vert det arrangert dugnad! Me går igang frå kl 10:00 og gjer banen klar for ny sesong! Det skal hoggast tre, rakast, ryddast og kostast, så dess fleire som kjem dess betre er det. Vel møtt!

Rydding av underskog ved drivingrangen (nord -høgre side)

Underskogen, der alle sclicarane legg att ballane sine, er rydda i vinter. Det ligg att noko pas som skal samlast saman; ei fin dugnadsoppgåve for dei som likar å arbeide i skogen. Dersom det ikkje er for mykje snø onsdag 1. mars 2023, kan de som har arbeidslyst møta...