Barnegolf-trening

9. mai, 2024

Er ungen din interessert i å testa ut golf?
Kvar torsdag kl 17:30 – 18:30 framover startar Hardanger Golfklubb opp igjen med barnegolf for born mellom 1. og 7.klasse. Oppmøte ved driving rangen. Oppstart 09.05.24. Dersom du ikkje har eigne køller kan du få låna gratis golfkøller av klubben. Instruktørane er Michael Iversen og Sondre Solberg.
Tilbodet passar like bra for born som aldri har rørt ei golfkølle, til dei med meir erfaring. Målet er å etablera ei sosial gruppe med mål om å kosa seg saman med golf. Kvar enkelt vil få individuell rettleiing, trena på å slå lange slag på driving rangen, samt chipping og putting på bane. I tillegg vil ein ha moglegheit for deltaking på turnering mot andre i klubben på same alder.
Tilbodet er gratis for deg som allereie har tatt «Vegen til golf» (VTG-kurs) og/eller har betalt medlemskontigent på kr 300,-. Nybegynnarar som ikkje har tatt golfkurs kan sjølvsagt delta, men betalar då kr 50,- per gong for dekking av ballar og leige av køller.
OPPSTART 09.05.24 kl17:30.
Me vil nytta oss av appen SPOND for registrering av deltakarar på sikt, men i starten er det berre til å møta opp utan påmelding. Dersom noko er uklart, ta kontakt med Michael Iversen, 97678489.

Andre innlegg

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30

Barnegolf torsdag 16.mai

På torsdag (i morgon) er det ny runde med barnegolf kl17:30-18:30. Tilbod for 1-7. klasse. Me møtast på rangen i finværet. 😉 Ta med ungen, uansett om ein har spelt før eller ikkje! MvhSondre og Michael

Golfkurs 14.mai

Ynskjer du, eller kjenner du nokon som ynskjer å starta med golf? Me har no satt opp sesongens andre "Veien til golf"-kurs ⛳ Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og omfattar trening i teknikk, reglar, sikkerheit og etikette på bana. Dato for...