Golf i Jula? Banen er vinteropen, men

21. desember, 2020

Du må hugse følgjande:

  • Driving range er stengt
  • Unngå oppslått torv
  • Legg torv tilbake
  • Ikkje spel på banen med frost eller rim på bakken

Takk for at DU følgjer desse reglane slik at banen raskt blir klar til våren!

Andre innlegg

Banen er vinteropen, men

Drivingrange er stengtUnngå oppslått torv, pegg opp på fairwayBegrens nedslagsmerke på greenIkkje spel på banen ved frost eller rim på bakken Bildet vart teke 2.mars av Vidar Østerbø

Er du over 50?

Då kan det vere aktuelt for deg å bli medlem i Norsk Seniorgolf (NSG). Som medlem får du tilbod om å konkurrere med andre seniorar, tilbod om å spele rimelegare på mange banar til visse tider og ein god del meir. Les meir her Bildet er tatt av Stefan Waldvogel Stefan...

Protokoll frå årsmøtet

Årsmøtet vart gjennomført digitalt på  https://grannehjelpa.whereby.com/solhaug 18.februar 2021.Her finn de referatet med underskrifter