Hjartestartar

12. mai, 2022

Hardanger golfklubb har fått hjartestartar av SparebankenVest. Hjartestartaren vil bli plassert i Lunden, tilgjengeleg for alle. Det vil bli skilta frå gangvegen slik at alle som er i området og har bruk for den, finn den lett. I tillegg vil den bli å finne i Hjartestartarregisteret straks den er på plass i Lunden. Klubben skal finne ut om det er mogeleg å ha den der heile året, eller om den kan verte øydelagt av frost. Tusen takk til SparebankenVest for den flotte livreddande gåva!

Styremedlem Anette Gåsø Stuve får overrekt hjartestartaren av Banksjef May Turid Tømmervik

Andre innlegg

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!

Årets klubbmeisterskap!

Sundag 3. september gjekk det gjeve klubbmeisterskapet av stabelen. Véret viste seg ikkje frå si beste side, men mange varta opp med lave scorar og birdiar innimellom. På herresida vart det Jon Klyve som gjekk runden på lavast score, mens Astrid Sundfjord stakk av med...

Klubbmeisterskap

Søndag 3. september kl 15:00 går klubbmeisterskapet av stabelen. Me vonar at så mange som mogleg vil delta! Me stiller med café, og flotte baneforhold. Spelarar i alle aldrar er velkomne og det vert delt ut pokal i følgjande aldersklassar: Junior herrer Junior dame...