Hjartestartar

12. mai, 2022

Hardanger golfklubb har fått hjartestartar av SparebankenVest. Hjartestartaren vil bli plassert i Lunden, tilgjengeleg for alle. Det vil bli skilta frå gangvegen slik at alle som er i området og har bruk for den, finn den lett. I tillegg vil den bli å finne i Hjartestartarregisteret straks den er på plass i Lunden. Klubben skal finne ut om det er mogeleg å ha den der heile året, eller om den kan verte øydelagt av frost. Tusen takk til SparebankenVest for den flotte livreddande gåva!

Styremedlem Anette Gåsø Stuve får overrekt hjartestartaren av Banksjef May Turid Tømmervik

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30