Innbyding til årsmøte torsdag 23. februar 2023 i generalsponsor Sparebanken Vest sine lokaler kl. 19.00

14. februar, 2023

Sakliste med vedlegg

 1. Opning ved styreleiar
 2. Godkjenne dei som har røysterett
 3. Val av møteleiar og referent
 4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av sakliste
 8. Behandle årsmeldinga for 2022
 9. Handsame
  1. Rekneskapen
  2. Melding frå kontrollutvalet (vert kunngjort i årsmøte)
 10. Handsame eventuelle forslag og saker
  1. Ei innmeld sak – forslag frå sitjande styre: Framlegg til vedtak på årsmøte: «Styre vert pålagt av årsmøte å greia ut sak til årsmøte 2024 – etter oppmoding frå Norsk golfforbund; tilsetja dagleg leiar i ein liten stillingsprosent i sesongen for å avhjelpa styre og anna innleigd personell i golfklubben med daglege oppgåver og for å skapa kontinuitet i drifta. Styre føreslår omfang og vilkår for tilsetjinga. Saka vert å leggja fram for årsmøte i 2024.»
 11. Fastsetje medlemskontingent for 2022
  1. Styre føreslår ikkje endringar i medlemskontingenten
 12. Vedta budsjett for 2023
  1. Sjå vedlegg 1 i årsmeldinga
 13. Behandla organisasjonsplanen til klubben (sjå vedlegg under)
 14. Val
  1. styre (sjå vedlegg under)
  1. kontrollutval (forslag vert kunngjort seinast onsdag 15.2.2023)
  2. valkomité (sjå vedlegg under)

Årsmøte heva!

Vidare program:

 1. Premiering og takk
 2. Medlemsmøte med diskusjon
 3. Avslutning

Andre innlegg

Banen er stengt

Frosten har komt, og for å ivareta greenane og banen er det bestemt å stengje for i år. Takk til alle medlem og besøkjande ved Hardanger Golfklubb denne sesongen!

Siste sjanse!

Årets siste turnering! Førstkomande søndag kl 12.00 vert det arrangert scrambleturnering. Ein speler då 2 og 2, eller 3 og 3 saman på lag, med den best plasserte ballen til ei kvar tid. Etter turneringa vert det servert kaffi og vafler i klubbhuset med premieutdeling...

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!