Innbyding til årsmøte torsdag 23. februar 2023 i generalsponsor Sparebanken Vest sine lokaler kl. 19.00

14. februar, 2023

Sakliste med vedlegg

 1. Opning ved styreleiar
 2. Godkjenne dei som har røysterett
 3. Val av møteleiar og referent
 4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av sakliste
 8. Behandle årsmeldinga for 2022
 9. Handsame
  1. Rekneskapen
  2. Melding frå kontrollutvalet (vert kunngjort i årsmøte)
 10. Handsame eventuelle forslag og saker
  1. Ei innmeld sak – forslag frå sitjande styre: Framlegg til vedtak på årsmøte: «Styre vert pålagt av årsmøte å greia ut sak til årsmøte 2024 – etter oppmoding frå Norsk golfforbund; tilsetja dagleg leiar i ein liten stillingsprosent i sesongen for å avhjelpa styre og anna innleigd personell i golfklubben med daglege oppgåver og for å skapa kontinuitet i drifta. Styre føreslår omfang og vilkår for tilsetjinga. Saka vert å leggja fram for årsmøte i 2024.»
 11. Fastsetje medlemskontingent for 2022
  1. Styre føreslår ikkje endringar i medlemskontingenten
 12. Vedta budsjett for 2023
  1. Sjå vedlegg 1 i årsmeldinga
 13. Behandla organisasjonsplanen til klubben (sjå vedlegg under)
 14. Val
  1. styre (sjå vedlegg under)
  1. kontrollutval (forslag vert kunngjort seinast onsdag 15.2.2023)
  2. valkomité (sjå vedlegg under)

Årsmøte heva!

Vidare program:

 1. Premiering og takk
 2. Medlemsmøte med diskusjon
 3. Avslutning

Andre innlegg

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30

Barnegolf torsdag 16.mai

På torsdag (i morgon) er det ny runde med barnegolf kl17:30-18:30. Tilbod for 1-7. klasse. Me møtast på rangen i finværet. 😉 Ta med ungen, uansett om ein har spelt før eller ikkje! MvhSondre og Michael

Barnegolf-trening

Er ungen din interessert i å testa ut golf?Kvar torsdag kl 17:30 – 18:30 framover startar Hardanger Golfklubb opp igjen med barnegolf for born mellom 1. og 7.klasse. Oppmøte ved driving rangen. Oppstart 09.05.24. Dersom du ikkje har eigne køller kan du få låna gratis...