Klubbmeisterskap 21. august 2022 kl. 15.00 – påmelding i Golfbox

12. august, 2022

Ved feil vart ikkje revidert terminliste lagt ut på nettet i vår og det har skapt forvirring omkring tidspunktet for klubbmeisterskapet. Styre ber om orsaking for feilen og for dei ulemper dette fører med seg for medlemene. Klubbmeisterskapet vert arrangert 21.august kl. 15.00. Bakgrunnen er at styre tidlegare har ønskt å samkøyre klubbmeisterskapet med andre klubbar for mellom anna å få sendt inn resultat til Norsk Golf som kunngjer resultat og bilete av alle klubbmeistrar. HGK har tidlegare arrangert klubbmeisterskapet ei eller to veker seinare enn det som er vanleg i andre klubbar. Styre har teke bort terminlista frå sida her og sletta kalenderen, for at turneringsinformasjon og annan aktivitet vert kunngjort ein stad – i Golfbox.

Andre innlegg

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!

Årets klubbmeisterskap!

Sundag 3. september gjekk det gjeve klubbmeisterskapet av stabelen. Véret viste seg ikkje frå si beste side, men mange varta opp med lave scorar og birdiar innimellom. På herresida vart det Jon Klyve som gjekk runden på lavast score, mens Astrid Sundfjord stakk av med...

Klubbmeisterskap

Søndag 3. september kl 15:00 går klubbmeisterskapet av stabelen. Me vonar at så mange som mogleg vil delta! Me stiller med café, og flotte baneforhold. Spelarar i alle aldrar er velkomne og det vert delt ut pokal i følgjande aldersklassar: Junior herrer Junior dame...