Klubbmeisterskap 21. august 2022 kl. 15.00 – påmelding i Golfbox

12. august, 2022

Ved feil vart ikkje revidert terminliste lagt ut på nettet i vår og det har skapt forvirring omkring tidspunktet for klubbmeisterskapet. Styre ber om orsaking for feilen og for dei ulemper dette fører med seg for medlemene. Klubbmeisterskapet vert arrangert 21.august kl. 15.00. Bakgrunnen er at styre tidlegare har ønskt å samkøyre klubbmeisterskapet med andre klubbar for mellom anna å få sendt inn resultat til Norsk Golf som kunngjer resultat og bilete av alle klubbmeistrar. HGK har tidlegare arrangert klubbmeisterskapet ei eller to veker seinare enn det som er vanleg i andre klubbar. Styre har teke bort terminlista frå sida her og sletta kalenderen, for at turneringsinformasjon og annan aktivitet vert kunngjort ein stad – i Golfbox.

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30