Covid-19

Koronatiltak

Banen på Børve er no open, men vi følgjer strengt relane frå Norges golfforbund, les dei nøye her www.golfforbundet.no/korona Alle medlemmer som har tenkt å spele golf i påsken, må ha god kunnskap om desse reglane.

NYE REGLAR VED OPNING AV BANER
Golfforbundet kom i går, 1.04.2020, med nye retningsliner i forhold til delvis opning av banar. Reglane er strenge, men heilt nødvendig å følgje til punkt og prikke skal vi unngå å spre smitte. Vi oppmodar alle medlemmer om å lese retningslinene nøye.

DUGNAD
Ved all dugnad følgjer Hardanger Golfklubb retningslinjene som Norges Golfforbund har utarbeidd.

Retningslinjer for å unngå smitte ved avdeling banedrift
Vi følger og implementerer alle anbefalinger som gis av myndighetene
https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid
https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon


Ansatte

 • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.
 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i minst 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.
 • Obligatorisk håndvask for alle som skal inn i driftsbygninger.
 • Unngå all fysisk kontakt med hverandre.
 • Det skal brukes hansker ved arbeid.
 • I denne sammenheng vil vi råde dere til å anse dugnad og medlemmer som drifter hele eller deler av golfklubben/anlegget på dugnad som ansatt og at de skal følge de samme retningslinjer.


Lunsj og møter

 • Lunsj skal spises utenom felles lunsjrom.
 • Introduser regler for maks antall personer på kritiske steder, f.eks i maskinhall.
 • Møter skal tas per telefon eller utendørs med god avstand.


Bruk av maskiner og verktøy

 • Vask og spriting av kontaktflater på kjøretøy og håndverktøy før det tas i bruk.
 • Unngå å låne maskiner fra andre klubber eller fasiliteter.


Generelt

 • Informasjon om håndvask og minimering av smitte fra Folkehelseinstituttet (FHI) henges opp.
 • Vask og spriting av alle dørhandtak og kodepanel to ganger daglig.
 • Minimalt med opphold i resepsjons- og fellesarealer.
 • Hold god avstand til alle personer rundt deg. Også medarbeidere.
 • Ingen ansatte på avdelingen har tilgang til kafearealer eller kjøkken.

Dette er anbefalte retningslinjer for å unngå smitte ved avdeling banedrift når anlegget er stengt.