Nye prosjekt på Golfbanen

15. april, 2021

Takka vera gåve frå Sparebanken Vest sitt Eldsjelfond kan vi no setje i gang med å lage treningsfelt for barn og unge. Trening kan ikkje føregå på sjølve banen når den er open for spel og turnering. Vi treng derfor eit treningsområde med green, chip/pitch og bunker som kan nyttast til trening heile tida av alle som ynskjer det. Sentralt på golfbanen på Børve er det eit område som er for det meste sikra med tryggleiksnett mot drivingrange og utslagsområde for ordinært spel, som vil vera godt egna til føremålet. Området er om lag 50x40m. Les meir her.

Arbeidet vil starte opp i vår. På vegne av alle brukarane av golfbanen seier vi tusen takk til generalsponsoren vår

Andre innlegg

Åpningsturnering

Lørdag 20. april klokka 16.00 blir det åpningsturnering på Børve!⛳ Bli med på ei turnering som passer alle nivå! Påmelding skjer via Golfbox. Ta kontakt med Lars Audun Torsvik om du lurar på noko! 952 65 819

Medlemskap 2024

Ei lita påminning til alle golfarar ved Hardanger Golfklubb. Hugs å betala for medlemskap til kontonummer: 3530.26.38940. Prisar for medlemskap finn du på https://hardangergolfklubb.no/prisar/

Golfkurs våren 2024

Ynskjer du, eller kjenner du nokon som ynskjer å starta med golf? Me har no satt opp sesongens fyrste "Veien til golf"-kurs ⛳ Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og omfattar trening i teknikk, reglar, sikkerheit og etikette på bana. Datoane...