Nye prosjekt på Golfbanen

15. april, 2021

Takka vera gåve frå Sparebanken Vest sitt Eldsjelfond kan vi no setje i gang med å lage treningsfelt for barn og unge. Trening kan ikkje føregå på sjølve banen når den er open for spel og turnering. Vi treng derfor eit treningsområde med green, chip/pitch og bunker som kan nyttast til trening heile tida av alle som ynskjer det. Sentralt på golfbanen på Børve er det eit område som er for det meste sikra med tryggleiksnett mot drivingrange og utslagsområde for ordinært spel, som vil vera godt egna til føremålet. Området er om lag 50x40m. Les meir her.

Arbeidet vil starte opp i vår. På vegne av alle brukarane av golfbanen seier vi tusen takk til generalsponsoren vår

Andre innlegg

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!

Årets klubbmeisterskap!

Sundag 3. september gjekk det gjeve klubbmeisterskapet av stabelen. Véret viste seg ikkje frå si beste side, men mange varta opp med lave scorar og birdiar innimellom. På herresida vart det Jon Klyve som gjekk runden på lavast score, mens Astrid Sundfjord stakk av med...

Klubbmeisterskap

Søndag 3. september kl 15:00 går klubbmeisterskapet av stabelen. Me vonar at så mange som mogleg vil delta! Me stiller med café, og flotte baneforhold. Spelarar i alle aldrar er velkomne og det vert delt ut pokal i følgjande aldersklassar: Junior herrer Junior dame...