Nye prosjekt på Golfbanen

15. april, 2021

Takka vera gåve frå Sparebanken Vest sitt Eldsjelfond kan vi no setje i gang med å lage treningsfelt for barn og unge. Trening kan ikkje føregå på sjølve banen når den er open for spel og turnering. Vi treng derfor eit treningsområde med green, chip/pitch og bunker som kan nyttast til trening heile tida av alle som ynskjer det. Sentralt på golfbanen på Børve er det eit område som er for det meste sikra med tryggleiksnett mot drivingrange og utslagsområde for ordinært spel, som vil vera godt egna til føremålet. Området er om lag 50x40m. Les meir her.

Arbeidet vil starte opp i vår. På vegne av alle brukarane av golfbanen seier vi tusen takk til generalsponsoren vår

Andre innlegg

Golfkurs 14.mai

Ynskjer du, eller kjenner du nokon som ynskjer å starta med golf? Me har no satt opp sesongens andre "Veien til golf"-kurs ⛳ Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og omfattar trening i teknikk, reglar, sikkerheit og etikette på bana. Dato for...

Dugnad = PGA protime med Buene?

Innkalling til dugnad tysdag 14 mai kl 18.Det vert dugnad på golfbanen tysdag 14 mai kl 18 - ca 20Det som skal gjerast er ferdigstilling av nytt utslag på "gamle" hol 5:- Fylla flis på veg ut til nytt utslag for hol 5 (eller nye hol 6??)- Rydda resten av kvister og...

Gimmie-oppdatering

Gimme-appen er blitt oppdatert i dag, og me anbefalar alle å oppdatera til ny versjon for å unngå eventuelle problem. God golf-helg!