Nye prosjekt på golfbanen

15. april, 2021

I haust fekk vi midlar av Kvam herad til å lage eit overbygg over inngangsrampen til «Lunden» (offentleg terrassebygg, HC toalett, kjøken).
Lunden er mykje brukt av turgåarar i området då det er tilgjengeleg for alle som ynskjer. Eit overbygg over inngangsrampen vil sikre tørr og trygg inngang for eldre og rullestolbrukarar. Vi takkar heradet for midlane og er sikre på at mange vil verta glade for dette overbygget.
Arbeidet vil starte opp i vår.

Andre innlegg

Barnegolf

Kvar tirsdag kl 18 er det barnegolf på golfbanen på Børve. Denne tirsdagen var det full aktivitet, først med litt individuell instruksjon på driving rangen av trenar Michael Iversen, for så å gå ut på hol 3 og prøve å slå frå den nye "Oransje Tee". Alle hol har no...

2. Seniorturnering

Kveldens suverene vinnarar vart Bjørg Døssland (vi beklagar tidlegare feil) og Svein Johannes Stuve. I klassen menn +70 vann Olav Tr. Torpe. Korleis dei andre deltakarane gjorde det, kan du lese i Golfbox. I regn og til tider sterk vind stilte 15 vaksne menn og 7...

Ny ballvaskemaskin!

Ny maskin til å vaske range ballane er no på plass på driving rangen takka vere ein fin dugnadsgjeng og spesielt Jon Klyve som skaffa maskina. Jon Klyve, Kjell Bleie og Vigleik Skeie i aksjon.