Nye prosjekt på golfbanen

15. april, 2021

I haust fekk vi midlar av Kvam herad til å lage eit overbygg over inngangsrampen til «Lunden» (offentleg terrassebygg, HC toalett, kjøken).
Lunden er mykje brukt av turgåarar i området då det er tilgjengeleg for alle som ynskjer. Eit overbygg over inngangsrampen vil sikre tørr og trygg inngang for eldre og rullestolbrukarar. Vi takkar heradet for midlane og er sikre på at mange vil verta glade for dette overbygget.
Arbeidet vil starte opp i vår.

Andre innlegg

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!

Årets klubbmeisterskap!

Sundag 3. september gjekk det gjeve klubbmeisterskapet av stabelen. Véret viste seg ikkje frå si beste side, men mange varta opp med lave scorar og birdiar innimellom. På herresida vart det Jon Klyve som gjekk runden på lavast score, mens Astrid Sundfjord stakk av med...

Klubbmeisterskap

Søndag 3. september kl 15:00 går klubbmeisterskapet av stabelen. Me vonar at så mange som mogleg vil delta! Me stiller med café, og flotte baneforhold. Spelarar i alle aldrar er velkomne og det vert delt ut pokal i følgjande aldersklassar: Junior herrer Junior dame...