Prisar

Medlemskontigent 2021

Årsmøtet 18.02.2021 vedtok at prisane skal vera som i 2020

Vaksen

20 år og over

Kr 1 800,-

Ektefelle/sambuar

Rabatt til den eine, totalt kr. 3 200,-

Kr 1 400,-

Student

Må visa kvittering for betalt semesteravgift i 2019

Kr 1 000,-

Barn og ungdom

Under 20 år

Kr 300,-

Greenfee 2021

Gjeld heile dagen. Betal gjerne med Vipps 96898

Vaksen medlem av HGK

Kr 100,-

Ungdom under 20 år og medlem av HGK

Kr 50,-

Gjestespelar vaksen (20 år og over i 2019)

Kr 200,-

Gjestespelar ungdom (under 20 år i 2019)

Kr 100,-

Ballmaskina har frå våren 2019 kortautomat så du slepp kjøpe polettar andre stader. Alle kort virkar, også ApplePay.

Partsbrev og serviceavgift

Partsbrev (Andelseiere) gjev fri spelerett i 5 år

Kr 15 000,-

Serviceavgift

For andelseigarar med andeler (parter) til lågare pris enn kr 15.000 og for andelar til kr. 15.000 som har hatt 5 avgiftsfrie år.

Kr 1 000,-

Årskort

Voksen frå 20 år og over

Kr 1 600,-

Studentar

Kr 900,-

Born/ungdom under 20 år

Kr 300,-

KONTONR : 3530.26.38940

Her finn du banen

Hardanger GK ligg på Børve mellom Øystese og Norheimsund ca. 1t køyring frå Bergen.

 

Frå Bergen:

Køyr gjennom Børvenestunnelen og ta første avkjørsel i rundkøyringa.

Frå Øystese:
Ta andre avkjørsel i rundkøyringa (du skal ikkje gjennom tunnelen)

Felles:
Etter ca 200 m står det skilt “Golfbane” til høgre, følg
Børvevegen i ca 2 km heilt til du ser skiltet “GOLF”
som peiker inn venstre. Då er det
ca 200 m til parkeringsplassen.

Bli medlem

Hvis du vil bli medlem, send oss ein e-post. Ta med navn, adresse , fødselssdato, tlf. mobil og e-post. Ta også med opplysningar om handicap, medlemskap og speleform, enten årskort eller greenfeespelar.