Resultat flaggturneringa søndag 11. september 2022

13. september, 2022

Det vart siger til Håkon Hagen Haugaland golfklubb som framleis hadde tre slag igjen etter å hola ut på hol 12. med eit fint par. Gratulerer!

  1. Håkon Hagen – 3 slag igjen etter 12 hol
  2. Terje Storeng – i koppen hol 6
  3. Svein Stuve – 3,5 m frå hol på hol 6
  4. Geir Leivestad – 7,5 m. frå hol på hol 6
  5. Andre Ellingsen – utanfor grenn på hol 6
  6. Lars Audun Torvik – i koppen på hol 5
  7. Jon Klyve – 1 m frå koppen hol 5
  8. Sigbjørn Laupse – like utanfor green hol 5
  9. Vidar Østerbø – fairway 20 m før dogleg hol 5
  10. Svein Lund – 80 cm frå koppen hol 4

Andre innlegg