Serieturnering 7 og 8

19. august, 2021

Skrivaren har hatt ferie og følgjeleg manglar det oppdatering frå dei to siste Serieturneringane. Onsdag 11.august var det Oddvar Vangdal og Rigmor Furnes Lunde som vann. Vi gratulerer! Denne kvelden var det med 5 damer og 13 menn, noko som må vera bra sidan ein del framleis hadde ferie.

Onsdag 18.august var to turneringar slått saman; 3-kølle og 8.Serieturnering. Tre damer og 19 menn slo seg gjennom 12 hol med berre 3 køller i baggen. Dei som takla dette best var Anette Gåsø Stuve og Christoffer Gjerde. Vi gratulerer!

Korleis alle dei andre gjorde det på desse to turneringane finn du i Golfbox.

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30