Styret

Styret i Hardanger golfklubb

Harald Buene

Leiar

e-post: Hardangergolfklubb@gmail.com
Mobil: 99384085

Jostein Solberg

Nestleiar

André Ellingsen

Kasserar

Trude Birknes Buene

Sekretær

Jon Klyve

Styremedlem

Marita Skåre

Styremedlem

Andre kontaktpersonar

Lars Audun Torvik

Bane- og Turneringskomité

Sigbjørn Laupsa

Golfbox og Seniorgruppa

Årsmeldingar og årsmøtereferat

Årsmelding 2018