Styret

Styret i Hardanger golfklubb for 2023

Harald Buene

Leiar

e-post: Hardangergolfklubb@gmail.com
Mobil: 99384085

Jostein Solberg

Nestleiar

André Ellingsen

Kasserar

Anette Gåsøy Stuve

Sekretær

Jon Klyve

Styremedlem

Bjørg Døssland

Styremedlem

Andre kontaktpersonar

Lars Audun Torvik

Bane- og Turneringskomité

Sigbjørn Laupsa

Golfbox og Seniorgruppa

Årsmeldingar og årsmøtereferat

Årsmelding 2018