Vegen til golf

19. juni, 2021

kan vera kronglete og krevja mykje både fysisk og ikkje minst psykisk. I følgje instruktøren, Harald Buene, sit 80% i hovudet, så viss du ikkje er konsentrert om kvart slag, er du, eller rettare sagt ballen, på ville vegar. 22 personar, unge som gamle, har i løpet av våren fått erfare at dette er sant. Trøsta er at som med alle andre saker og ting du vil bli god i, så er det berre trening som hjelp. Harald har vore flink til å rettleie den enkelte, og no er det vår tur til å hjelpe. Så viss du ser ein ung eller gammal som du ikkje har sett på banen før, så spør om han eller ho vil gå ein runde eller nokre hol med deg!! Det er viktig at dei nye golfarane føler seg velkomen og ivaretatt av oss gamle travarar! Vi vil samstundes takke Harald Buene for at han har teke på seg instruktør ansvaret!

Andre innlegg

Banen er stengt

Frosten har komt, og for å ivareta greenane og banen er det bestemt å stengje for i år. Takk til alle medlem og besøkjande ved Hardanger Golfklubb denne sesongen!

Siste sjanse!

Årets siste turnering! Førstkomande søndag kl 12.00 vert det arrangert scrambleturnering. Ein speler då 2 og 2, eller 3 og 3 saman på lag, med den best plasserte ballen til ei kvar tid. Etter turneringa vert det servert kaffi og vafler i klubbhuset med premieutdeling...

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!