Vegen til golf

19. juni, 2021

kan vera kronglete og krevja mykje både fysisk og ikkje minst psykisk. I følgje instruktøren, Harald Buene, sit 80% i hovudet, så viss du ikkje er konsentrert om kvart slag, er du, eller rettare sagt ballen, på ville vegar. 22 personar, unge som gamle, har i løpet av våren fått erfare at dette er sant. Trøsta er at som med alle andre saker og ting du vil bli god i, så er det berre trening som hjelp. Harald har vore flink til å rettleie den enkelte, og no er det vår tur til å hjelpe. Så viss du ser ein ung eller gammal som du ikkje har sett på banen før, så spør om han eller ho vil gå ein runde eller nokre hol med deg!! Det er viktig at dei nye golfarane føler seg velkomen og ivaretatt av oss gamle travarar! Vi vil samstundes takke Harald Buene for at han har teke på seg instruktør ansvaret!

Andre innlegg

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30

Barnegolf torsdag 16.mai

På torsdag (i morgon) er det ny runde med barnegolf kl17:30-18:30. Tilbod for 1-7. klasse. Me møtast på rangen i finværet. 😉 Ta med ungen, uansett om ein har spelt før eller ikkje! MvhSondre og Michael

Barnegolf-trening

Er ungen din interessert i å testa ut golf?Kvar torsdag kl 17:30 – 18:30 framover startar Hardanger Golfklubb opp igjen med barnegolf for born mellom 1. og 7.klasse. Oppmøte ved driving rangen. Oppstart 09.05.24. Dersom du ikkje har eigne køller kan du få låna gratis...