Velkomen til årsmøte torsdag 24.02.22

17. februar, 2022

Stad: Grannehjelpa sine lokale i 2. etasje, adresse Sandvenvegen 1B (rett ved sida av Mo Sport)

Tid: klokka 19.00

Sakliste årsmøte Hardanger golfklubb 24.2.2022

1.Godkjenne dei som har røysterett på årsmøtet
2.Velge:
a) dirigent
b) To protokollførar
c) To til å underskrive protokollen
3.Godkjenne innkallinga
6.Godkjenne saklista og forretningsorden
7.Årsmelding
8.Rekneskapet, den økonomiske meldinga frå styret, meldinga frå kontrollutvalet
9.Handsame forslag og saker – det er komme inn ei sak: Forslag til endring medlemspengar 
10.Fastsetje medlemskontingent
11.Handsame organisasjonsplanen til idrettslaget
12.Val, jf § 16, pkt 14, a), b), c) (herunder repr til dei organisasjonsledda der golfklubben
har representasjonsrett, eller gje styre fullmakt), forslag frå styre; at styre får
fullmakt i høve til b)

Her finn du Årsmelding med resultatrekneskap og Budsjett

Pkt 9, Sak:
Det blir oppretta ein ny kategori «Årskort utan medlemskap» med følgjande prisar, Vaksen 3000,- Student 1500,- Barn 500,-
Grunngjeving: Vi er ein klubb basert på dugnad og vi ynskjer at dei som kjøper årskort hos oss skal vere medlemmer i Hardanger golfklubb.

Pkt 12, Her finn du Lov for HGK
Pkt 11:

NB! Det blir utdeling av pokalar til Klubbmeistrane, dvs Ingunn Grevstad og Richard Børven. Velkomne!

Andre innlegg

Lokal golfar tangerar Hovland!

Jostein Solberg gjentek suksessen frå tidlegare sesongar, og varta opp med nok ein hole in one på Børve golfbane. Jostein står dermed likt med Viktor Hovland etter endt sesong med tanke på antall hole in one's i 2023. Me gratulerar!

Årets klubbmeisterskap!

Sundag 3. september gjekk det gjeve klubbmeisterskapet av stabelen. Véret viste seg ikkje frå si beste side, men mange varta opp med lave scorar og birdiar innimellom. På herresida vart det Jon Klyve som gjekk runden på lavast score, mens Astrid Sundfjord stakk av med...

Klubbmeisterskap

Søndag 3. september kl 15:00 går klubbmeisterskapet av stabelen. Me vonar at så mange som mogleg vil delta! Me stiller med café, og flotte baneforhold. Spelarar i alle aldrar er velkomne og det vert delt ut pokal i følgjande aldersklassar: Junior herrer Junior dame...