Velkomen til årsmøte torsdag 24.02.22

17. februar, 2022

Stad: Grannehjelpa sine lokale i 2. etasje, adresse Sandvenvegen 1B (rett ved sida av Mo Sport)

Tid: klokka 19.00

Sakliste årsmøte Hardanger golfklubb 24.2.2022

1.Godkjenne dei som har røysterett på årsmøtet
2.Velge:
a) dirigent
b) To protokollførar
c) To til å underskrive protokollen
3.Godkjenne innkallinga
6.Godkjenne saklista og forretningsorden
7.Årsmelding
8.Rekneskapet, den økonomiske meldinga frå styret, meldinga frå kontrollutvalet
9.Handsame forslag og saker – det er komme inn ei sak: Forslag til endring medlemspengar 
10.Fastsetje medlemskontingent
11.Handsame organisasjonsplanen til idrettslaget
12.Val, jf § 16, pkt 14, a), b), c) (herunder repr til dei organisasjonsledda der golfklubben
har representasjonsrett, eller gje styre fullmakt), forslag frå styre; at styre får
fullmakt i høve til b)

Her finn du Årsmelding med resultatrekneskap og Budsjett

Pkt 9, Sak:
Det blir oppretta ein ny kategori «Årskort utan medlemskap» med følgjande prisar, Vaksen 3000,- Student 1500,- Barn 500,-
Grunngjeving: Vi er ein klubb basert på dugnad og vi ynskjer at dei som kjøper årskort hos oss skal vere medlemmer i Hardanger golfklubb.

Pkt 12, Her finn du Lov for HGK
Pkt 11:

NB! Det blir utdeling av pokalar til Klubbmeistrane, dvs Ingunn Grevstad og Richard Børven. Velkomne!

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30