Velkommen til den årlege grillturneringa lørdag 27. august 2022 kl. 15.00

8. august, 2022

Start lørdag 27.8 kl 15.00. 12 hol – grillmat kl 18.00/19.00 ca når maten er klar. Scramble. Individuell påmelding. Laga vert sett saman av arrangøren. Påmelding i Golfbox!

Texas scramble. Slår alltid på beste ball. Begge spelarane på laget må ha minst 4 utslag. Meld deg på så vert det laga til lag av turneringsleiinga. Vil du vera med å eta grillmat etter turneinga, send e-post innan 25. august til hardangergolfklubb@gmail.com. Startkontigent turnering kr 100,-. Grillmat kr 150,- (ta med drikke sjølv). Dei som ikkje ønskjer å delta på turneringa er hjarteleg velkomne til grilling og ei hyggeleg stund i Lunden!

Andre innlegg

Golfkurs 19. juni

Ynskjer du å læra deg golf før sommaren er i gang? Då er du nøydd å bli med når Hardanger golfklubb arrangerer golfkurs 19.06 kl. 17.30-20.30! Dette er det siste kurset me arrangerer før sommaren. Kurset vil gi deg ei praktisk innføring i kva golf handlar om, og...

Grillturnering 29. juni

HGK inviterar til ei trivelig scrambleturnering (lagturnering) laurdag 29.06 kl. 16.00. Etter at alle har spelt 12 hol blir det servering av grillmat i Lunden. Her får ein ei super moglegheit til å bli betre kjend med ei andre som spelar golf i klubben, samstundes som...

Barnegolf

Bra oppmøte på barnegolf i dag!Ny moglegheit neste torsdag 17:30